bnBangladesh 
• Dr. Mamun Al Mahtab
• Prof. Salimur Rehman

butBhutan  
• Dr. Guru Prasad Dhakal

indiaIndia  
• Prof. S.K.Acharya
• Dr. Anil Arora
• Dr.Manisha Bangar
• Dr. Harshad Devarbhavi
• Dr. Ajay Duseja
• Dr. Sidhartha Duttagupta
• Prof. Ashis Goel
• Dr. Ilankumaran Kailamoorthi
• Dr. Dharmesh Kapoor
• Dr.Ashish Kumar
• Dr. Kaushal Madan
• Dr. Gomathy Narasimhan
• Dr. P.N. Rao
• Prof. Mohamed Rela
• Dr. Neeraj Saraf
• Prof. Vivek Saraswat
• Dr. Naresh Shanmugam
• Prof. Shivram Prasad Singh
• Dr. Manav Wadhawan

itlItaly 
• Prof. Paolo Angeli
• Prof. Mauro Bernadi

myMyanmar  
• Dr. Khin Maung Win

nepNepal  
• Dr. Ananta Shreshtha

pkPakistan 
• Prof. Zaigham Abbas
• Prof. Wasim Jafri
• Prof. Saeed Hameed

ukUnited Kingdom  
• Dr. Varuna Aluvihare

us USA 
• Dr. Hari  Conjeevaram

sl Sri Lanka  
• Prof. Janaka De Silva
• Dr.Ruwan Dissanayake
• Dr Manoj Edirisuriya
• Dr. Bhagya Gunathilake
• Prof. Aloka Pathirana
• Prof. Sharman Rajindrajith
• Dr. Rohan Siriwardana